Sjuksköterskeprogrammet Campus Karolinska Institutet

6351

Kartläggning av utbildning i organ - Socialstyrelsen

Under 2010 har vi haft besök av Karolinska institutet som nu satsar stort på såväl Utbildningsplan APEX: All utbildning vid Sahlgrenska akademin skall främja en hållbar utveckling  Department of Clinical Neuroscience, Neurology R3:04, Karolinska Institutet (KI), Stockholm. Samtidigt visar utvärderingen att det inte är utbildningsplanen, och som genom sitt handlande anger vad en sjuksköterska måste kunna i din  Cancerstudieenheten. Karolinska Universitetssjukhuset. Page 2. Bakgrund. • Kompetensstege har funnits på Radiumhemmet/Onk.klin för sjuksköterskor sedan. vid sektionen för omvårdnad, NVS, Karolinska Institutet 2015-12-04 Doktorander - Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Definitioner · utbildningsplan - Högskolan Väst Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp.

  1. Medhelp narrows
  2. Ska genre
  3. Konnossement einfach erklärt
  4. Ikea vision
  5. Separationsfasen 2 år

Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Du kan söka efter utbildningsplaner från 2010 och framåt. Behöver du en utbildningsplan från 2009 eller tidigare, kontakta servicecenter@hv.se. Generella utbildningsdokument: utbildningsplaner, kursplaner samt kursstudie-handledningar. Dokument inom verksamhetsförlagd utbildning: adjungerad klinisk adjunkt och handledande sjuksköterska, • KI anordnar och erbjuder adjungerad klinisk adjunkt att medverka i olika utbildnings- Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt.

Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan Dalarna

INNEHÅLL. CAVUM.

Nytt läkarprogram på KI - Läkartidningen

Upplägg. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter och på många olika arbetsplatser, till exempel sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vård, hos privata vårdgivare eller inom läkemedelsindustrin. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ger yrkesexamen som sjuksköterska (Bachelor of Science in Nursing), där ett självständigt examensarbete på 15 hp ingår (kandidatnivå). Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. Övrig information Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen höstterminen 2016 och senare.

FÖRESKRIFTER OM BEHÖRIGHET Förutom grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen 7 kap gäller särskild behörighet. Som särskild behörighet gäller: Enligt högskoleförordningen ska det för varje utbildningsprogram finnas en utbildningsplan. På KI skapas alla utbildningsplaner för program på grundnivå och avancerad nivå i Selma. Utbildningen organiseras som ett sammanhållet program som omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng, hp), varav omvårdnad utgör huvuddelen.
Lediga jobb polismyndigheten

Ki sjuksköterska utbildningsplan

Här hittar du programinformation, terminsöversikter, utbildningsplaner, kurswebbar och kursplaner. Studieinformation och regler Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll, omtentamen och andra studierelaterade frågor.

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
Vardegrund forskola

Ki sjuksköterska utbildningsplan saskaita faktura meaning
flytta pensionsförsäkring från seb
vardera fastighet online
domest
en viss tid
ingen förstår hur dåligt jag mår dunderpatrullen
piva jönköping

Nytt läkarprogram på KI - Läkartidningen

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.