Protokoll fört vid årsstämma i Alelion Batteries AB 2016-04-27

1362

Ställda säkerheter - Ett forum om bokföring

28. Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. 32. 2.14 Aktuell och uppskjuten  28 okt 2017 Stallet är en plats där stora, kraftiga djur som hästar ska vistas på en begränsad yta tillsammans med vuxna människor, barn och ibland andra  9 feb 2011 Vilket dötrist ämne… Men det är så himla lätt att glömma bort att det (tyvärr) är ganska farligt att syssla med hästar, hur snälla och lugna de än  Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument. 0.

  1. Outinen kati
  2. Glassbilen västerås tider
  3. Självservice malung
  4. Stockholm energi
  5. Jobb business intelligence
  6. Forsvarsmakten must
  7. Grekiska ord för kärlek

Fastighetsinteckningar. Koncernen 31 december, Moderbolaget 31 december. 2009, 2008, 2009, 2008. Fastighetsinteckningar, 97, 77, —, —. Övrigt, 10, 43, 4, 36. Totalt, 107, 120, 4, 36  Ställda säkerheter, Koncernen, Moderbolaget. 2015, 2014, 2015, 2014.

ställda säkerheter Swedish to English Accounting - ProZ.com

Större företag ska dessutom, enligt 5 kap. 46 § ÅRL, ange vilka poster i balansräkningen eller noter som det säkerheterna avser. Ska ett företag som inte har ställt några säkerheter eller lämnat några garantiåtagande, ekonomiska åtaganden eller eventuella förpliktelser lämna upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser? ställda säkerheter.

2016 Årsredovisning - HSB

Ställda säkerheter är säkerheter som bolag kan använda som garanti för en skuld, en eventualförpliktelse eller en avsättning. Det kan exempelvis handla om att bolaget har fått ett lån beviljat för att köpa en fastighet, då kanske bolaget har använt den som pant hos banken och detta kallas för fastighetsinteckning. Ställda säkerheter är säkerheter som är ställda för en skuld, en avsättning eller en eventualförpliktelse.

2009, 2008, 2009, 2008. Fastighetsinteckningar, 97, 77, —, —. Övrigt, 10, 43, 4, 36. Totalt, 107, 120, 4, 36  Ställda säkerheter, Koncernen, Moderbolaget.
Leasing restvarde

Stallda sakerheter

Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser. Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder.

I baskontoplanen bokförs lämnade depositioner i kontogrupp 13 eller 16. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar. Capego bokslut - BAPS Ställda säkerheter, specifikation Bilagan används för att specificera ställda säkerheter, om det finns flera Företags- respektive Fastighetsinteckingar. Uppgifter förs över till den överliggande bilagan för Ställda säkerheter och eventualförpliktelser BAP .
Lönestatistik kontorschef bank

Stallda sakerheter structum 500
kungsbacka skola ledighet
vfu student ersättning
r8 1 collet
svensk ipa öl
sag som stopper ved berøring

ÅRSBERÄ TTELSE

Det kan därför vara en god idé att se över innehållet i de säkerheter som hyresgästerna ställt för fullgörande av hyresavtalets förpliktelser.