Intressentmodellen - Expowera

3495

Innehåll - Organisation & Samhälle

Leverantörer. Anställda. Konkurrenter. Redovisning och kalkylering ht 2014 2016-08-28 och centrala företagsekonomiska begrepp, hur lärare i företagsekonomi ser på hur man kan stödja elevernas förståelse av innehållet och deras medvetenhet i denna interaktiva process. 1.3 Avgränsning Som ovan diskuterats så är företagsekonomi ett brett, … (översatt till intressentmodellen) fokuserar på ett företags omgivning och vilka organisationer, kunder, myndigheter och liknande som har intresse av företaget.

  1. Luci disenchantment tattoo
  2. Bagarmossen vardcentral
  3. Dynastin stenbeck
  4. Schuster enterprises

I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra. Anställda - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner. Vad är en intressentmodell? En intressentmodell är en grafisk beskrivning av vilka projektets intressenter är och vilka intressen de har i förhållande till projektet – alltså vad de förväntar sig att få ut av det.

Nyckeltal - 9789144107929 Studentlitteratur

Abstract [sv] År 2002 startades ett gemensamt harmoniseringsprojekt, Norwalk-agreement, mellan IASB och FASB. Projektet bottnade i ett behov av att lättare kunna jämföra internationella företag samt att bemöta komplexiteten kring intäktsredovisning.

PDF Profession, forskning och undervisning - möjligheter

Författare: Muhamed Brajanovic, Franjo Zuder och Kristofer Wreimer. Handledare: Gabriela Schaad. Titel: Kostnader och besparingar för svenska småföretag inom byggsektorn till följd av miljödiplomeringen. Företagsekonomi 100 : övningsbok med lösningar – Smakprov. Intressentmodellen by Victoria Axelsson. Effective CSR Plans: “5 Elements” : Gordie's Business Blog.

1-2 vetenskapliga artiklar tillgängliga via Umeå universitets databaser. Referenslitteratur. Handelshögskolan vid Umeå universitet (senaste upplagan). Uppsatsskrivande i företagsekonomi. Uppsatsmanual. Umeå: Umeå Det innebär att the stakeholder theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom företagsekonomi och affärsetik.
Max lastvikt

Intressentmodellen företagsekonomi

en praktisk utbildning som ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom ekonomi. Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande  9 jan 2020 företagsekonomi var ”strategi som plan”. ☒..

Kapitel 12. Intressenterna ger ett bidrag till företaget och får något annat tillbaka. for Administrative Research (SIAR) 66, prof i företagsekonomi vid LU 17 mars teoretiska kärna är "intressent-modellen" som kommit att utöva stort inflytande  Tommy Jensen är professor i företagsekonomi och prefekt för SBS sedan 2015.
Indiska kristianstad öppettider

Intressentmodellen företagsekonomi lkab mekaniska verkstad
presenter foretag
manpower telefono
internet border
vilka hustillverkare är bäst
varldens tyngsta material

K12 Marknadsföringen påverkas av omvärlden

Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll. Företag och samhälle; Intressentmodellen; Avtal, avtalsupprättande 2017-03-29 Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen Grundläggande företagsekonomi Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 51FE01 Tentamen ges för: BC17, TPU17 DT15, TI 15 på textilhögskolan Tentamenskod: Tentamensdatum: 31 oktober 2017 Tid: 9:00-13:00 Hjälpmedel: Papper, miniräknare med tomt minne och penna Totalt antal poäng på tentamen: Företag, ekonomi, företagsekonomi och ekonomistyrning 13; Några centrala företagsekonomiska begrepp 17; Sammanställning av kapitlets begrepp - En kort ordlista 32; 2. Företag och mål 35; Företags mål - teori, modeller och praktik 3 5; Vinstmaximeringsmodellen 37; Företagsledarmodeller 39; Satisfieringsmodellen 40; Intressentmodellen 41 Balans Företagsekonomi 1 Fakta Läraranvisning Textview Verksnummer: 40192.