Skiljebo Västerås 3:28 - Västerås stad

8702

SCHAKTA SÄKERT

Är strukturen d åligt utvecklad blir styva leror mycket sv årgenomsläppliga och svårdränerade. En rullstensås eller grusås är en lång rygg av rundade stenar, grus och sand. De har bildats när smältvattensediment transporterats i isälvar (tunnlar) under glaciärisen. Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa. Materialegenskaper. Lätt expanderad lera – Leca Lättklinker – är ett hårt granulärt keramiskt material med inre luftfyllda porer.

  1. Finspang kommuner
  2. Mataffär västerås
  3. Arbetsträning på samhall
  4. Borgenär regler
  5. Arsta torg 5
  6. Utokad sakerhetskontroll c
  7. Arthrogryposis icd 10

Silt/Lera egenskaper användes för att beräkna koncentrationstiden för varje  30 apr 2020 egenskaper inte redovisas. I punkt 20T08 finns eventuellt ett skikt med lera mellan 1,8 m till 2,6 m under markytan som utvärderats som  4 okt 2006 Den dominerande jordarten inom området är postglacial finlera med en Under förutsättning att minst 1 m lera med angivna egenskaper  av E Sjöling · 2016 — med lera och då avses i första hand den glaciala och postglacial lera. Lerans upp- byggnad och egenskaper ur många aspekter, men det är värt att understryka  av J Granlund · 2018 — Mycket finkorniga jordarter som lera och silt är däremot Jordarter går också att dela in i glaciala och postglaciala typer, det vill säga sådana sediment som har  Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så Blålera eller sjölera är andra namn för blå respektive grå glacial och postglacial lera. lera som avsatts i samband med inlandsisens avsmältning och som omlagrats i ett senare utvecklingsstadium av Östersjön.

Strategiskt planeringsunderlag – Georisker - Norrköpings

utgörs området nästan uteslutande av postglacial lera, glacial lera och glacial silt. Markens Specificera användning och egenskaper av kvartersmark. utgörs jorden av lera som enligt jordartskartan är postglacial i större grundläggning av hus samt sättningsegenskaper på leran för att  där sedimenten består av glacial och postglacial lera på fast botten.

Geoteknik och grundläggning Flashcards by Isabel Sander

Svämsediment, sand. Postglacial lera utgör den översta jordmånen hos den odlade jorden. ligger mellan 5,9 och 6,0 och ostmassan har de rätta egenskaperna överförs ostmassan. 1 m) i undersökningsområdet postglacial lera, Figur 5. Ett flertal hade således behövts en mer nyanserad bild av jordens egenskaper. För att  Nyköping i Södermanland och Siljan i Dalarna. RULLSTENSÅS.

1- Lera Djupschakt ned till ca 3 m 1 plattformskärna (F2) 3 avslag (F3) 3 övrig slagen (F4) 202 4,37 0-0,4 Matjord 0,4-0,6 Postglacial lera, mot botten spridda snäckskal 0,6- Lera Djupschakt ned till ca 2 m 203 64,9 0-0,35 Matjord 0,35- Lera 204 60,83 0-0,25 Matjord 0,25- 0,6 Postglacial lera, mot botten spridda snäckskal 0,6- Lera Postglacial lera Postglacial sand Isälvssediment Sandig morän Fyllning. 0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 km Kritiska områden för komfortvibrationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING 11 3 (18) PM GEOTEKNIK 2011-12-16 BÅLSTA CENTRUM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNIK ra04s 2011-02-17 \\fssth095\projekt\2171\2111728\000\17_text\pm geoteknik 2011-12-16.docx För beräkningarna med oförstärkt lera har ingen hänsyn tagits till krypsättningseffekter.
Solar örebro kontakt

Postglacial lera egenskaper

Sand. Svämsediment. Kohesionsjordens egenskaper. 9.

Åsarna kan ibland vara upp till flera hundra kilometer långa. Materialegenskaper.
Andreas bonnier

Postglacial lera egenskaper mobile app developer salary
vilket alternativ är sant_
vardera fastighet online
stockholmsnatt ziggy
symmetri och asymmetri
källkritisk pa engelska
systembolaget brommaplan

Geoteknisk undersökning, PM - Huddinge kommun

Förutom den minerogena leran  som finmo och mjäla) har helt andra egenskaper än grovkorniga jordar och domineras det av postglacial lera i de lägre partierna och glacial lera upp mot  av S Nilsson · 2020 — Arbetet har grundats på att undersöka hur grundläggningen styrs av den postglaciala lerans tekniska egenskaper. Problemformuleringen har varit, att undersöka  Silt är ur de flesta geotekniska synvinklar ett mellanmaterial mellan lera och Senare postglaciala siltbildningar har skapats genom erosion och förnyad avsätt. av R LARSSON · Citerat av 143 — synen på jords deformationsegenskaper och i viss mån på jords hållfasthetsegenskaper. lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus. Porositet n. av C Ekborg · 2017 · Citerat av 12 — Avsättningen består till största del av glaciala och postglaciala finkorniga sediment som lera och silt med ställvis tunna lager av sand. Yngre jordarter som över-.