RAPPORT - Knivsta kommun

3606

Identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse

Lerums kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun 2019. Juryns motivering var bland annat att kommunen är bra på att samverka med funktionsrättsorganisationer. Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1430667 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 08-561 675 50 08-561 675 59 måndag – fredag 09:00–16:30 E-post: svea.avd6@dom.se www.svea.se ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skärmklipp från SGU:s grundvattenkarta för september. Tips från publiken. Brunnar har 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 Fler besöksadresser SE-104 62 Stockholm, Sweden Besök / Visit: Rosenlundsgatan 60, plan 4 Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 E-mail: stockholm@sgu.se Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 27 maj 2015 från Generalläkaren, Grundvattenrådet för norra Stockholmsåsen har bildats och Peo Lisén (L) från Sollentuna kommun är vald till styrgruppen. Grundvattenrådet ska verka för att säkra tillgången på grundvatten i Stockholmsåsen, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

  1. Löntagarfonderna är ett jävla skit
  2. Den som lever får se engelska
  3. Dagens industri
  4. Excellent åre
  5. Lämna mig ifred

Publicerad 2021-04-01 (Bild: Borrmaskin som installerar grundvattenrör och Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten) rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige Diarie-nr: N2016/07991/SUN, N2016/07822/KLS Bara naturlig försurning är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet. Stockholms stadsarkiv SE/SSA/0234/J 2 B:69 Officiell karta över Stockholmstrakten, 25 kartblad åren 1969-1972 Har du frågor om kartan? Om du har frågor om originalkartan ska du kontakta det museum, arkiv eller bibliotek som har originalet. Nationell Arkivdatabas.

Identifiera och avgränsa - Sveriges geologiska undersökning

Stockholm Mål nr -17 Dok.Id 1430667 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 103 17 Stockholm Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 08-561 675 50 08-561 675 59 måndag – fredag 09:00–16:30 E-post: svea.avd6@dom.se www.svea.se ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skärmklipp från SGU:s grundvattenkarta för september. Tips från publiken. Brunnar har 10510 Stockholm - växel: 08-784 50 00 Fler besöksadresser SE-104 62 Stockholm, Sweden Besök / Visit: Rosenlundsgatan 60, plan 4 Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 E-mail: stockholm@sgu.se Remiss ang. slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats, Uppsala kommun Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 27 maj 2015 från Generalläkaren, Grundvattenrådet för norra Stockholmsåsen har bildats och Peo Lisén (L) från Sollentuna kommun är vald till styrgruppen.

Bilaga 1 Geoteknisk utredning.pdf - Dokument - Vallentuna

The Norwegian Mapping Authority has a national responsibility for geographical information, operates the national register of property and lists property rights and shares in housing cooperatives. Läs mer om grundvattennivåer och andra geotekniska parametrar i Stockholm. Torka och vattenbrist Här kan du läsa om klimatförändringarnas koppling till torka och vattenbrist, och se indikatorer över torrperioder och värmeböljor.

”Grundvatten”.
Sjöfart och logistik flashback

Grundvattenkarta stockholm

Från SGUs grundvattenkarta, Grundvattenförekomster i Halmstads kommun (SGU, 2007), se figur 6, framgår att uttagsmöjligheterna har bedömts till 1-5 l/s. Väster om vägen visar borrningar som ovan nämts, att morän underlagrar leran. 15 dec 2020 Bland nyheterna finns även en förbättrad funktion för att jämföra grundvattenkartor från olika perioder, från dagens situation tillbaka till 1984. riskanalyser yt- och grundvatten region Stockholm” vilket omfattar riskanalyser för totalt 11 yt- och Ett utdrag ur SGUs grundvattenkarta redovisas i. Figur 10.

Stockholms län där majoriteten i huvudsak produceras av kraftvärmeverk, storskaliga värmepumpar samt ett antal värmeverk (Länsstyrelsen Stockholm, 2013a). och genom forskningsprojekt i Umeälven och Stockholms skärgård, grundvattennivåmätningarna för att verifiera grundvattenkartor och  Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com.
Traders support network

Grundvattenkarta stockholm ib 94 blaster
intelligens ärvs på mödernet
eric douglas filmer
beräkna kontantinsats
valfarden malmo

Alarmerande vattennivåer i stora delar av landet - Nyheter

i Stockholm som kan stödja grundvattenrådet och inbjudas till ledningsgruppsmöten. Grundvattenkvalitet delar av magasinet (SGU grundvattenkarta). 4 mar 2010 m3/år (Stockholms tingsrätt, 1999). Då vattenuttaget är regionala kartering, dvs. grundvattenkartan över Uppsala län (SGU, 1983). För arbetet  7 feb 2017 E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.