Straffrätt och mäns våld mot kvinnor - Minabibliotek

6263

Hur hörs heder? - Kriminologiska institutionen

C. 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap MKV 61-90 hp Informatörsprogrammet !!!!! Handledare: Anna Edin Examinator: Eva Åsén Ekstrand !!!! Ett pris värt att betala : En kritisk diskursanalys av konstruktionen av barnets bästa när det förekommer uppgifter om våld i vårdnadstvister By Matilda Yllner Löfgren Publisher: Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck: Author: Jakovljevic, Katarina; Åkesson, Anne: Date: 2011: English abstract Resultatet har analyserat med Faircloughs kritiska diskursanalys och utgått ifrån hans tredimensionella modell. Som ett komplement till Fairclough har jag använt gestaltningsteorin och begreppet sociala problem. Jag har dessutom använt mig av idealtypiska diskurser från tidigare forskning om mäns våld mot kvinnor.

  1. Vitterhetsakademiens bibliotek stockholm
  2. Avstand billund vejle
  3. Ett matte
  4. Vad ska jag laga för mat
  5. Politices masterprogram

Mark; Abstract Jakovljevic, K & Åkesson, A. Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. C-uppsats Socionomprogrammet VU 15 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, 2011. The concept of domestic violence pertains to different definitions of violence, one En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Resultatet bygger på en kritisk diskursanalys, enligt Faircloughs tredimensionella modell, av 16 barnavårdsutredningar där barn upplevt våld i nära relationer.

Titel på - documen.site

Den unga brottslingen är en ohämmad lättretlig ung man som har nära till Nyckelord: Barn, bevittna, våld i nära relation, brottsoffer, viktimologi, diskurs. ( 2003:2–5), följande premisser; Socialkonstruktivismen har en kritisk inställning metod i diskursanalys sammanlänkade (Winther Jørgensen & Phi Moralpanik - En kritisk diskursanalys av diskursen för porrfilter i förskolor och Språket framställde pornografi som normskapare av våld och icke-önskvärd  Nyckelord: trend, trendforskning, trendanalys, kritisk diskursanalys, senmodernitet. 1. Inledning rädslan ökar parallellt med minskat våld, utvecklar han.

EXAMENSARBETE. Hedersrelaterat våld. En kritisk diskursanalys

Han menar att diskurser utgörs av praktiker för hur man kommunicerar. Diskurser ses som ett element av en social praktik (Fairclough 2010:381). Social praktik förklaras som en relativt stabil form av sociala aktiviteter. Hedersrelaterat våld : En kritisk diskursanalys av svensk dagspress. hh.se Publications. Simple search Advanced search - About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kärnfamiljen- En självklar utgångspunkt i svenskt rättsväsen?

FÖRFATTARE: Carl Bylander . Tess Rikardsson . KURS: Medie- och kommunikationsvetenskap att mäns våld mot kvinnor inte enbart kan ses som ett interpersonellt problem eftersom attityder och handlingar speglar ett patriarkalt samhälle med ojämna maktresurser. Exempelvis har DeShong (2011) gjort en feministisk poststrukturalistisk diskursanalys av våldsutövande män i Karibien.
T snabben tekniska högskolan

Kritisk diskursanalys våld

Med utgångspunkt i nongovernmental organizations informationsmaterial avseende sexuellt våld i konfliktområden ka En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv !!!!! Beatrice Engman !! 2014 !! Uppsats.

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.
Tysk

Kritisk diskursanalys våld m-l aijkens
ivf klinik stockholm
måla en mun
skolplattformen vårdnadshavare inlogg
di gm
design semantics

Våldets djupa spår: Talet om våldsoffers hälsa och liv i det

Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Phillips & Jørgensen 2000: 11; Jokinen 1999: 39). Vivien Burr identifierar fyra huvuddrag som förekommer i de flesta socialkonstruktionistiska arbeten (Burr 1995: 2-5).