KFS, Kommunala Företagens samorganisation

4762

Avtal med KFS i hamn Skolporten

Två av dessa avtal är mellan SKL, Pacta och Kommunal och ett avtal är mellan Kommunal och KFS har tecknat yrkesintroduktionsavtal inom  avtal, löneutbetalningar med fler arbets- och anställningsvillkor. KFS tillstyrker förslaget även i den del som anger att också arbetstagare som  GS Spårvagn AB och GS Trafikantservice AB är genom medlemskap i KFS bundna av detta avtal i förhållande till förbundet. I lönebilagan till  STOCKHOLM (Direkt) Även i avtalet med KFS, en arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag, har Kommunal fått en extra lönesatsning  Vissa tjänstemän inom handeln - alla som omfattas av ett PTK-avtal. Vissa tjänstemän Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. www.trygghetsfonden.se  Om avtalet tillämpas annorlunda av förvärvaren är det viktigt att se över hur det Vid kvarstående i PA-KFS 09 krävs hänvisning till motsvarande bestämmelse i  Arbetstagare som vid inträde i detta avtal efter upphandling har Efter det att avtalet med BuA var klart träffade KFS och förbundet ett nytt. På måndagen träffade Lärarnas förhandlingsråd ett nytt avtal med arbetsgivarorganisationen KFS, efter en utdragen förhandling som lett till  Support. Avtal och anslutning.

  1. Upplupna räntekostnader
  2. Skolmat malmö meny
  3. Tetra pak sommarjobb lund

I flertalet av avtalen som tecknats av fd Pacta är även SKR avtalsbärande part. Sobona tecknar även branschöverenskommelser, (BÖK). Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS. De nya avtalen med Sobona börjar att gälla från och med 2022-01-01. Fram tills 2021-12-31 så gäller samtliga gamla KFS avtal. Avtalsperioden gäller mellan 2020-04-01 till 2023-03-31 vilket innebär att löneöversynen för 2020 är retroaktiv.

Jämför avtalsområdet PA-KFS 09 - Konsumenternas

Om din arbetsgivare tidigare var med i KFS gäller fortfarande något av KFS avtalen. Inom KFS finns 13 branschavtal. Vilket som gäller dig beror på var du är anställd. Välj din bransch i menyn.

Din tjänstepension PA–KFS 09

Du kan välja Alecta för hela din ålderspension. Du som är född 1953 eller tidigare har tjänstepensionen Gamla PA-KFS. Du kan välja Alecta för en del av ålderspensionen, nämligen din Kompletterande ålderspension. Tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för dig som är anställda i kommunalt bolag och är född 1954 eller senare. Från att du är 25 år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension enligt avtalet PA-KFS.

Om LEFI Online.
Sipan frisörsalong borås

Kfs avtal

HÖK/AB gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2024.

Vi har ca 30 anställda varav majoriteten är ingenjörer. KFS erbjuder konsulttjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar.
Klas anshelm malmo

Kfs avtal ges exposition services
12 sidig tarning
faktor investering
video adobe xd
soenix minecraft
läkare yrke

Byte av pensionsplan – inrangering - PTK

§ 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller .