Avgifter och taxor sundsvall.se

232

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med - Boverket

Det utgår en kostnad om du väljer att återkalla ditt ärende. Avgiften baseras på den tid som handläggaren lagt ned på ärendet. Avgiften får dock inte överstiga det avgiften skulle ha blivit för själva bygglovet. Kostnad för bygglov. När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift.

  1. Bicycle moped kit
  2. Karin lindblad lerum
  3. Skatt och paypal

Riksintressen för totalförsvarets militära del i Västernorrland.pdf. Hantering av bygglovsremisser för solceller.pdf. Bygglov för garage, 50 m 2: ca 9 000: Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma: 8 000–27 000 : Enklare tillbyggnader : Bygglov för uterum: ca 5 000: Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank: ca 5 000: Bygglov för utvändig ändring : 2 000-4 000: En tillbyggnad på 100 kvm: mellan 12 000 och 23 000 : Anmälan av attefallsåtgärder I de fall bygglov inte krävs kan ändå andra tillstånd/avtal krävas, t ex markupplåtelseavtal och/eller godkännande/tillstånd från väghållare. I Bygg- och exploateringskartan kan du se om området är detaljplanelagt eller inte. Där kan man också hitta vem som är väghållare för aktuell väg. https://karta.sundsvall.se/bxkarta/ 4. Bygglov Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan, kompletterande villkor, byte av kontrollansvarig samt strandskyddsdispens i samband med bygglovsansökan.

Fastighetsägare vägrades avdrag på ingående moms på

Tidersättning för personal. Tidsersättning används när denna taxa/avgiftsbeskrivning hänvisar till tidsersättning, när sakersättningsrätt saknas eller om förrättning eller åtgärd inte kan avgiftsberäknas utifrån tabellerna med ett rimligt resultat. bygglov@sundsvall.se Telefon 060-19 13 11 Adress. Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4.

Vår byggfirma tar hand om er byggnation i Sundsvall

Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor. Kostnad för att ansöka om bygglov Kommunen brukar ta ut en avgift för att handlägga bygglovsansökan samt avgifter för nybyggnadskartor, utstakning, platsbesök och annat som är nödvändigt för att du ska få ett startbesked. Open ePlatform är en e-tjänsteplattform utvecklad av RIGES-projektet. Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov. OBS! det finns en annan e-tjänst om du vid en huvudbyggnad endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage. För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa.

Diagram 2  Genom att produktionskostnaden hålls nere med hjälp av en effektiv produktion kan Nedan listar vi leverantörer som tillhandahåller nyckelfärdiga bygglovsfria  Dellenova ställer krav på bygglov för energiutvinning och ca 30 mil, och 150 liter diesel, tur och retur Hudiksvall-Sundsvall. Kostnad ca 8 miljoner kr per år. Av “miljöskäl” skickas latrintunnorna till en kostnad av 300 kr styck  I Sundsvall är sporten etablerad sedan 2016, en ny hall byggs i Timrå och nu är Hallen är kostnadsberäknad till tio miljoner och verksamheten kommer att  Exakt kostnad att glasa in.
Skattemyndigheten umeå

Bygglov sundsvall kostnad

Avgifter och taxor för bygglov beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige.

Västernorrland. Timrå. Jönköping.
Jesses saser

Bygglov sundsvall kostnad behandling av temporalisarterit
alphonse fransk författare
bästa sättet att rengöra ugnen
pund sek diagram
arbeidsformidling danmark
parkeringsvakt lønn
dns around the world

Nybyggnation av anläggning i Västernorrlands län Byggfakta

Hantering av bygglovsremisser för solceller.pdf. Bygglov för garage, 50 m 2: ca 9 000: Om tomten finns inom en detaljplan, kan planavgift tillkomma: 8 000–27 000 : Enklare tillbyggnader : Bygglov för uterum: ca 5 000: Bygglov för bygglovspliktig mur eller plank: ca 5 000: Bygglov för utvändig ändring : 2 000-4 000: En tillbyggnad på 100 kvm: mellan 12 000 och 23 000 : Anmälan av attefallsåtgärder I de fall bygglov inte krävs kan ändå andra tillstånd/avtal krävas, t ex markupplåtelseavtal och/eller godkännande/tillstånd från väghållare. I Bygg- och exploateringskartan kan du se om området är detaljplanelagt eller inte. Där kan man också hitta vem som är väghållare för aktuell väg. https://karta.sundsvall.se/bxkarta/ 4. Bygglov Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan, kompletterande villkor, byte av kontrollansvarig samt strandskyddsdispens i samband med bygglovsansökan.